TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN REKREASYON PROGRAMLARI VE PROGRAM AMACINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Özet Görüntüleme: 114 / PDF İndirme: 64

Yazarlar

  • Muhammet Cenk BİRİNCİ Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Arş. Gör. (birincicenk@gmail.com)
  • Yasin BOYLU Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Doç. Dr. (yasin@gazi.edu.tr)

Anahtar Kelimeler:

rekreasyon, rekreasyon eğitimi

Özet

Bu araştırmanın temel amacı lisans düzeyinde rekreasyon eğitimi alan öğrencilerin bu programları, tercih sebeplerinin beklenti ve değerlendirmelerini etkileyip etkilemediğini ortaya koymaktır. Araştırmaya 18 fakülte ve yüksekokulun rekreasyon programlarında öğrenim görmekte olan 1.095 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin; öğrenim gördükleri program, okudukları okulun türü, cinsiyet, sınıf, aile reislerinin mesleği, ailelerin aylık ortalama geliri, kaldıkları yer ve okudukları programa kayıt şekillerinin beklentileri üzerine etkisinin olup olmadığını belirlemek için bazı sorular sorulmuştur. Verilen cevaplar bilgisayar ortamına aktarılarak bazı istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin kayıtlı oldukları okul türü, kayıt şekli gibi faktörler beklenti ve değerlendirmeler arasında anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçtan hareketle Türkiye’de lisans düzeyinde rekreasyon eğitimi veren okullar ve bu okullarda verilen eğitimin niteliği ile ilgili bazı önerilerde de bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2019-01-01

Nasıl Atıf Yapılır

BİRİNCİ, M. C., & BOYLU, Y. (2019). TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN REKREASYON PROGRAMLARI VE PROGRAM AMACINA YÖNELİK ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Journal of Recreation and Tourism Research, 3(1), 44–53. Geliş tarihi gönderen https://www.jrtr.org/index.php/jrtr/article/view/148

Sayı

Bölüm

Araştırma Makalesi